Flere kan få lavere SFO-betaling

En ny lokal ordning gjør at flere i Stavanger som har barn i skolefritidsordning kan få lavere pris.

Publisert: Publisert:
Flere barn kan få redusert pris for å gå på SFO.

STAVANGER: Den nye ordningen ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning, og gjelder fra og med 1. oktober 2022.

Dette betyr at Stavanger kommune har to ordninger for lavere pris i SFO. En nasjonal ordning som sørger for at ingen familier skal betale mer enn maksimalt seks prosent av familiens samlede skattbare inntekt for en SFO-plass, og en lokal ordning for Stavanger som ser på familiens samlede skattbare inntekt kombinert med antall voksne og antall barn under 18 år.

Lavere pris regnes ut fra hvilken ordning som er gunstigst for den som søker. Alle søknader som er sendt inn til skolåret 2022/2023 vil derfor bli vurdert på nytt.