– Me er einige om ein samarbeidsavtale dei neste fire åra. Me gler oss veldig til å kome i gang, seier Sissel Knutsen Hegdal til Stavanger Aftenblad.

Torsdag klokka 11 heldt Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet ein pressekonferanse inne i byen. Her blei det gjort kjent at Sissel Knutsen Hegdal (H) blir ny ordførar i Stavanger medan Henrik Halleland (KrF) blir varaordførar.

Frp, som er det nest største partiet i det nye borgarlege fleirtalet, får leiaren i utval for byutvikling, melder Stavanger Aftenblad.

Tor Bernhard Harestad frå Rennesøy var den i Frp som fekk nest flest personstemmer i valet, etter toppkandidat Leif Arne Moi Nilsen. Han ønskjer seg ei leiande rolle etter lang fartstid i politikken.

– Eg vil ha ein leiande posisjon i eit utval der eg får noko å seie, seier Harestad.

At Henrik Halleland blir varaordførar støttar han fullt ut.

– Eg har enormt god kjemi med Henrik, og eg har tru på han. Sjølv har eg ingen ambisjonar om å bli heiltidspolitikar. Eg er pensjonist, seier Harestad.

Harestad burde ha gode sjansar for i alle fall å bli leiar i Rennesøy kommunedelsutvalg og få plass i formannskapet, trur Øyposten.

Om kva som kjem av konkret politikk dei neste fire åra seier Harestad dette:

– Eigedomsskatten skal vekk i løpet av perioden, og eg forventar at me tar eit godt jafs allereie neste år. Ordninga med gratis kollektivtransport forsvinn, men det skal ikkje bli dyrt å reise kollektivt. Elles skal me bli ein ja-kommune og me skal få fart på arbeidet med gang- og sykkelvegar i øyane, seier Harestad.

Prøveordninga med gratis kollektivtransport blir avslutta seinast innan utgangen av året, melder Stavanger Aftenblad.