Frå april i fjor og ut året hadde ungdomar i øyane eit godt tilbod for å kome seg heim frå Stavanger sentrum i helgene. Klokka 02.00 natt til søndag gjekk det tre maxitaxiar frå rett ved Domkirkeplassen til høvesvis Finnøy, Åmøy og Mosterøy/Fjøløy/Sørbø. Prisen var 50 kroner for målgruppa; ungdomar i alderen 18 til 24 år.

Nå har kommunen sett på korleis ordninga fungerte, og slik blei resultatet:

  • Maxitaxi til Finnøy: Til saman 116 passasjerar på 33 turar. Frå 0 til 13 passasjerar per tur.

  • Maxitaxi til Åmøy: Til saman 51 passasjerar på 33 turar. Frå 0 til 5 passasjerar per tur.

  • Maxitaxi til Mosterøy/ Fjøløy/ Sørbø: Til saman 52 passasjerar på 33 turar. Frå 0 til 6 passasjerar per tur.

Under pari

– For Rennesøy har ikkje ordninga fungert som forventa. Det har vore under to passasjerar i snitt per tur, skriv kommunedirektøren:

– Ein grunn kan vere at ungdom på Rennesøy har eit velfungerande nattbuss-tilbod, og at det er enkelt for dei på Åmøy, Mosterøy, Fjøløy og Sørbø å kome seg heim frå haldeplassane til nattbussen.

Administrasjonen avviklar ordninga for Rennesøy og har ikkje søkt Kolumbus om midlar for 2024, går det fram.

For Finnøy stiller saka seg annleis.

– For Finnøy er ordninga godt innarbeida, og her var det i gjennomsnitt fire passasjerar per tur, skriv kommunedirektøren:

– Ordninga for Finnøy bør vidareførast, og administrasjonen har søkt Kolumbus om nye midlar for 2024.

Ei referatsak

Innanfor målområdet for dei to maxitaxiane til Rennesøy kommunedel bur det 194 ungdomar i alderen 18 til 24 år, står det i saka.

Innanfor målområdet for den eine maxitaxien til Finnøy bur det tilsvarande 26 ungdomar. Likevel blei altså den eine bilen til Finnøy bruka meir enn dei to bilane til Rennesøy til saman.

Saka kjem opp som referatsak i Rennesøy kommunedelsutval tysdag 23. januar og i Finnøy kommunedelsutval tysdag 30. januar.