Seks på Høyre-lista frå øyane til kommunevalet

Nils Petter Flesjå, Berit Marie Hopland, Helga Straum og Carina Ørnes, alle frå Finnøy, pluss Inger Lise Aarrestad Rettedal og Jan Mikal Hanasand frå Rennesøy, er å finna på Høyre si liste til kommunevalet.

Berit Marie Hopland (t.v.) står på Høyre-lista. Her saman med partifelle Signy Bråtveit.
Publisert:

STAVANGER: Ingen av dei åtte kummulerte er frå øyane, og resten av Høyre-lista er ordna i alfabetisk rekkefylgje. Lista ser slik ut: