Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Fleirbrukshallen blei feira med fanfare, talar og middag