I møte tirsdag 14. mai vedtok fylkesutvalget å omgjøre vedtaket om betaling på ferjene til ikke landfaste øyer i Rogaland.

Bakgrunnen er forslaget til revidert nasjonalbudsjett som regjeringa la fram tidligere på dagen, der det står om ferjesaka:

«Samlet trekk utgjør 9,2 mill. kroner for Rogaland fylkeskommune. Midlene som trekkes inn i 2024, omfordeles til de øvrige ferjefylkene etter delkostnadsnøkkelen for ferjer i 2024. I beregning av trekket for Rogaland er det tatt hensyn til at de aktuelle ferjesambandene var gratis frem til 15. april 2024.»

– Vi blir overstyrt, og da må vi gjøre et nytt vedtak for å begrense de økonomiske skadevirkningene for Rogaland, sa fylkesordfører Ole Ueland (H) i debatten.

Ferjene blir gratis fra 1. juni, står det i vedtaket som ble lagt fram av flertallspartia.

Etter massiv og langvarig lokal motstand samt initiativ fra mindretallet om å sette saken på dagsorden, ga Høyre, KrF, Frp og Venstre, omsider etter, skriver Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Rogaland i ei pressemelding.

– Et fantastisk gjennomslag i en viktig sak og en stor seier for alle dem som har vært rammet i denne saken. Ingen tvil om at et langsiktig og sterkt engasjement har gitt resultater, sier gruppelederne Hanne Marte Vatnaland i Senterpartiet og Frode Berge i Arbeiderpartiet.

De to berømmer de mange som har engasjert seg i lokalmiljøene, aksjonsgruppa, næringslivet og ikke minst regjeringa som tok tak i saka og tidlig gjorde det klart hva som ville være konsekvensen om fylkeskommunen sa nei til den statlige støtten.

Det var i forbindelse med fylkestingets budsjettbehandling i desember i fjor at det politiske flertallet gikk inn for å avvikle tilbudet om gratis ferjer til ikke-landfaste øysamfunn i Rogaland. Betaling ble gjeninnført fra og med mandag 15. april.

– Ikke uventet skapte fjerningen av et viktig distriktspolitisk tiltak stor uro og frustrasjon blant de som ble rammet. Næringslivet har allerede hatt store ekstrakostnader som det nå heldigvis blir en slutt på, sier Vatnaland og Berge.