Miljøpartiet De Grønne vil også utgreia kjernekraftverk

MDG vil utgreia muligheten for små, modulere kjernekraftverk i Rogaland. Partiet vil også ha ein restriktiv hyttepolitikk.

Publisert: Publisert:

MILJØPARTIET: MDG Rogaland hadde årsmøte i helga, og etter forslag frå David Harestad blei det vedteke å utgreia muligheten for små kjernekraftverk i Rogaland.

Også hyttepolitikken stod på tapetet, og her blei vedtaket:

MDG vil ha fortetting i hyttefelt.

Rogaland må jobbe for arealnøytralitet, og ikke øke netto naturarealer til hytter

  • Hytter skal først og fremst bør bygges ved fortetting i områder som allerede er bebygd med fritidsboliger
  • Rogaland må ha en aktiv politikk som fører til mer natur, og bærekraftig bruk av naturen.
  • Bedre skatteordninger for utleie av private hytter, som gjør at flere vil dele på hytene sine. 
  • Det offentlige bør kjøpe hytter, som kan leies ut. Dette for at flere skal få tilgang til hyttelivet, uten at vi trenger å bygge flere.
  • Se om det er mulig å legge mer til rette for flere bedriftshytter. 
  • At hytter som er til fellesformål, som turistforeningshytter og delehytter, prioriteres når hytter først skal bygges eller kjøpes.
  • Det var Rune Askeland og Richard W. Samslått som kom med dette forslaget.
Publisert: