Stort landbruksmøte i Stavanger: Teknologi eller samspel med naturen

Bonden, jorda og naturen er dei viktigaste føresetnadane for matproduksjonen. Er det slik at vi tek desse for gitt og er det grunnar til uro, ser spørsmål som blir stilt i samband med landbrukskonferansen i Stavanger.

Publisert:
Det blir stor labdrukskonferanse i Stavanger i mars.

LANDBRUK: Konferansen går av stabelen 20. mars, og blir arrangert av Rogaland fylkeskommune, KS, Landbruksråd Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Statsforvaltaren i Rogaland.

Tema for dagen blir " Mat må me ha- bonden, jorda og naturen i samspel".

Blir teknologien den viktigaste drivaren i åra som kjem, eller bør vi i større grad
leggja vekt på dei sosiale tilhøva og samspelet med naturen. Og kva vil bøndene sjølve velja framover, er spørsmål på agendaen.

Om lag kvar tredje mjølkeprodusent i Rogaland vil slutta med mjølk innan 15 år, og både TINE og Q-meieriet vil kommentera undersøkinga.

Rogalandsbonden må ta mange val nå om dagen - skal, skal ikkje om vegval, økonomi/lønsemd. Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving.

Vidare blir det teknologi, kunstig intelligens og robotisering i drivhus. Atle Rettedal, CEO og gründer av Trolltunga Robotics.

Det blir også utdeling av Heidersprisen for landbruket i Rogaland ved Geir Skadberg, styreleiar i Rogaland landbruksselskap.

Påmeldinga til konbferansen er åpna, og er fram til 3. mars.