Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Samrøystes vedtak om å avvikla dobbeltrom på sjukeheimen