I uke 12 starter Statens vegvesen et større vedlikeholdsarbeid i Mastrafjordtunnelen. Som et prøveprosjekt vil trafikken bli styrt med døgnkontinuerlig kolonnekjøring, melder Vegvesenet på nettet.

– Det var har vært mye arbeid i Byfjord- og Mastrafjordtunnelen den siste tida, og vi har full forståelse for at med dette i tillegg, så kan det oppfattes som ekstra krevende, sier byggeleder Tom Sverre Knutsen og prosjektleder Bjørn I Andersen i Statens vegvesen:

– Men dette er et helt nødvendig vedlikehold som ikke kan vente, og da er vi nødt til å gjøre det nå for at vi fortsatt skal kunne tilby trygge tunneler.

Uka før påske

Arbeidet starter mandag 18. mars klokka 00.00 og er planlagt å være ferdig fredag 22. mars klokka 05.30.

– Det blir kolonnekjøring døgnet rundt i denne perioden, men vi åpner selvfølgelig så snart arbeidet er ferdig. Kolonnene skal kjøre kontinuerlig, og antallet ledebiler vil nødvendigvis være høyest på dagtid. Det vil si at det ikke vil bli fastsatte tidspunkter for kolonnene, sier prosjektleder Andersen.

Etter påske vil tilsvarende arbeid utføres i Byfjordtunnelen. Tidspunktene vil bli godt varslet.

– Arbeidet vi helt konkret skal gjøre nå er å forsterke kanter og skifte drensledning noen steder, som forarbeid for asfaltering som skal utføres senere i vår. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette, legger Andersen til.

Mer effektivt arbeid

Døgnkontinuerlig kolonnekjøring gjør at tunnelarbeidet kan gjøres mye raskere.

– Ved en ordinær metode måtte vi ha hatt kolonnekjøring i opp mot fire uker. Derfor ønsker vi å prøve en ny måte å jobbe på for å minimere ulempene spesielt for de fastboende på øyene. Ved å jobbe døgnet rundt vil vi kunne jobbe mer effektivt og den totale arbeidstiden blir kraftig redusert, sier Andersen.

Drift og vedlikehold av riks- og europaveinettet følger et strengt inspeksjonsregime.

– Drift er å holde veien åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. For at de som er ute og arbeider på veien skal ha en trygg arbeidshverdag, ber vi om at alle trafikantene viser hensyn og følger ledebilene gjennom hele tunnelen, avslutter Andersen.