Øyposten får 150 000 meir i produksjonsstøtte

Det viser prognosane som Medietilsynet la fram i slutten juni.

Øyposten ei av 159 små aviser som får auka produksjonstilskot.
  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:

Små lokalaviser får auka støtte når årets produksjonstilskot skal fordelast. Årsaka er at det er innført eit ekstra tilskot til dei minste avisene.

Viktig for lokalavisene

– Dette gjer at ein del aviser, deriblant Øyposten, kan få om lag 150 000 kroner meir i støtte i år enn i fjor, seier pressepolitisk rådgjevar i Landslaget for lokalaviser (LLA), Rune Hetland, til Øyposten.

Den ekstar produskjsjonsstøtten kjem i tillegg til ordinær pressestøtte.

Frå og med 2023 er det gjort endringar i regelverket for produksjonstilskot, som gjer at aviser med færre enn 1 700 i abonnentar får eit ekstra tilskot.

– Me i LLA er glade for at dei minste lokalavisene no får ei svært viktig auke i tilskottet. Økonomitala deira viser at dei minste avisene treng dette løftet som dei får etter at dei nye forskriftene no trer i kraft. Me arbeider heile tida for at lokalavisene skal få betre politiske og økonomiske rammevilkår. Dette er heilt avgjerande for at lokalavisene framleis kan levera god og viktig journalistikk for innbyggjarane landet rundt, seier Hetland.

Rundt 400 millionar kroner skal fordelast gjennom tilskotsordninga til nyheits- og aktualitetsmedium i år.

Publisert: