Tolli Frestad dirrigerte barnekoret Finnøy Fun Children under advendtskonsert før jul. Koret er blant søkarane om kommunal støtte.

FINNØY

: Kommunedelsutvalet skal nå skilja mellom klinten og kveiten i 37 søknader frå lag og orgnanisasjonar på møtet tysdag. For to år sidan, våren 2020, kom det vare fem søknader. Sidan har talet auka, men det har aldri vore i nærleiken av det talet på søknader som kom inn denne gongen.,

I fjor haust kom det inn 12, mens det var bare ni som søkte i fjor vår.

Løyvingane har auka til lag og organisasjonar i Finnøy, og i år er det 350.000 kroner å fordela. Forslaget er at 200.000 kroner blir delt ut nå i vår, og resten til hausten.

Det er lagt vekt på å prøva å fordela jamnt på dei ulike øyane, og det er spesielt fokus på øyar som ikkje har søkt før. Dei laga som har søkt er desse (den foreslåtte tildelinga i parantes).

1. Ka skjer på Finnøy kr. 20.000 –

2. Finnøy idrettslag kr. 140.000 (kr. 18.000),3. FFC Finnøy Fun Children kr. 35.000 (kr. 7.000),4. Sjernarøy Idrettslag kr. 20.000 (kr. 14.000),5. Sjernarøy Speidergruppe kr. 14.000 –,6. 17. mai på Finnøy kr. 20.000 (kr. 5.000),7. Messing – Korps på Fogn kr. 10.000 (kr. 3.000),8. Hobby og tru og tøfFOGNådig kr. 5.000 (kr. 2.000),9. Sjernarøy Grendahus kr. 35.700 (kr. 15.000),10. Halsnøy Grendalag kr. 9.000 (kr. 9.000),11. Fogn Misjonsforsamling kr. 20.000 –,12. Finnøy Musikkorps kr. 20.000 (kr. 8.000),13. Terna 4 H Sjernarøy kr. 15.000 –,14. Storklassen Finnøy kr. 8.000 (kr. 2.000),15. Holmastø sjølag / badeplass, Fogn kr. 20.000 –,16. Hesby Sokn, Finnøy kr. 20.000 –,17. Halsnøy jente og guttelag kr. 22.000 (kr. 7.000)

18. Sjernarøy eldresenter kr. 20.000 (kr. 5.000)

,19. Sjernarøy sanitetsforening kr. 20.000 (kr. 2.000),20. Talgje Grendalag kr. 38.643 (kr. 10.000),21. Finnøy Normisjon kr. 3.000 –,22. Talgje Sokn / Fogn Kirke kr. 20.000 (kr. 3.000),23. Sjernarøy sokn / kor for voksne kr. 10.000 (kr. 4.000),24. Sjernarøy Sokn / formiddagstreff kr. 4.000 (kr. 3.000),25. Sjernarøy Husflidslag kr. 54.997 (kr. 4.000),26. Fogn Guttelag kr. 25.000 (kr. 5.000),27. Fogn Grendalag kr. 20.000 –,28. Fogn Grendalag kr. 10.000 –,29. Fogn Grendalag kr. 15.000 (kr. 15.000),30. Ombo Grendahus kr. 15.000 (kr. 10.000),31. Hesby Sokn Finnøy kr. 20.000 (kr. 15.000),32. Finnøy og Talgje Kfuk-Kfum-Speidere kr. 27.750 (kr. 5.000),33. Talgje idrettslag kr. 15.000 (kr. 15.000),34. Finnøy Husflidlag kr. 20.000 (kr. 4.000),35. Talgje Sokn kr. 2.000 –,36. Henrik Halleland kr. 30.000 –,37. Turboklubben kr. 15.000 (kr. 10.000)