Opposisjonen i Stavanger setter av fem millioner kroner til utvikling på øyene

I årets budsjettforslag setter opposisjonen i Stavanger kommune av fem millioner kroner til utvikling på øyene.

Opposisjonen i Stavanger kommune setter av 5 millioner kroner til utvikling på øyene.
Publisert: Publisert:

FINNØY/RENNESØY: I forbindelse med årets Stavanger-budsjett har opposisjonen (Høyre, Venstre Krf, Frp og Pensjonistpartiet) laget et eget budsjett forslag. Ordførerkandidat for Høyre Sissel Knutsen Hegdal opplyser at det viktigste for kommunen er å styrke kjerneoppgavene, som skolene, barnehagene og sykehjemmene. Opposisjonen går også inn for å fjerne eiendomsskatten i løpet av neste periode, samt bidra til å styrke privatøkonomien til lavinntektsfamilier med 50 millioner kroner.

-Det viktigste for oss er å styrke skolene, barnehagene og sykehjemmene.

Hegdal ønsker å sikre at intensjonsavtalen blir ivaretatt og foreslår derfor for at det settes av fem millioner kroner til nærutvikling på øyene. For å sikre fortsatt nye investeringer i kommunedelene har opposisjonen også lagt inn 100 millioner kroner til et klima- og miljøfond som skal bidra til det grønne skifte.

-Vi må snu trenden med fraflytting fra øyene og sikre at flest mulig ønsker å bosette seg i hele kommunen, sier Sissel Knutsen Hegdal til Øyposten.

Hegdal opplyser at forslaget vil bidra til investeringer i nærmiljøet på øyene og ikke minst å sikre at infrastrukturprosjekter som har blitt utsatt blir iverksatt.