Lavere strømpris gjorde at driftsresultatet for energikonsernet Lyse sank fra svimlende 12,5 milliarder kroner året før til 7,9 milliarder kroner. Konsernets eiere, det vil si 14 kommuner i Sør-Rogaland, får likevel til salt i grauten.

Resultatet etter at staten har krevd inn skatt er nokså likt fra året før, og konsernstyret foreslår faktisk å øke samlet utbytte litt.

– Vi fortsetter å ta tunge investeringsløft for å bidra til digitalisering og elektrifisering både regionalt og nasjonalt. Lyse er godt posisjonert for å fortsette å bidra i dette arbeidet samtidig som vi skaper verdier for våre offentlige eiere, sier konsernsjef Eimund Nygaard i ei pressemelding.

Her er utbytte for 2023 til eierkommunene som konsernstyret har blitt enig om. I talla for utbytte er inkludert renter og avdrag på ansvarlige lån:

EierkommuneUtbytte for 2023
Stavanger439.804.327 kr
Sandnes187.817.171 kr
Sola84.056.622 kr
Time56.082.625 kr
Klepp40.667.596 kr
36.397.931 kr
Randaberg31.532.052 kr
Eigersund28.377.885 kr
Strand24.348.629 kr
Hjelmeland9.558.664 kr
Gjesdal8.972.066 kr
Lund6.856.466 kr
Bjerkreim4.923.577 kr
Kvitsøy2.240.612 kr
Sum961.636.224 kr

Her er nøkkeltall fra Lyses årsregnskap:

31.12.202331.12.2022
Totale inntekter23.729.000.000 kr30.219.000.000 kr
Driftsresultat7.895.000.000 kr12.495.000.000 kr
Høyprisbidrag402.000.000 kr528.000.000 kr
Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt298.000.000 kr252.000.000 kr
Resultat før skattekostnad7.102.000.000 kr11.850.000.000 kr
Skattekostnad4.708.000.000 kr9.402.000.000 kr
Resultat etter skattekostnad2.394.000.000 kr2.448.000.000 kr
Ikke-kontrollerende eierinteresser*721.000.000 kr1.094.000.000 kr
Aksjonærer i Lyse AS1.673.000.000 kr1.354.000.000 kr