Under folkemøtet om biogass den 3. januar opplyste arbeidende styreleder Jan Kåre Pedersen i Biogy Solutions AS at det ville bli et nytt folkemøte om saka før påske.

Etter det har Biogy Solutions fått ingeniørselskapet Prosjektil AS til å søke Stavanger kommune om rammetillatelse for en biogassfabrikk. Kommunen har svart at de trenger mer informasjon om faren for lukt, støy og brann.

– Vi må lage en risiko- og sårbarhetsanalyse før kommunen vil behandle søknaden vår, og det tar litt tid. Det går nok fort noen måneder, sier fagleder Paul Korsberg i Prosjektil til Øyposten.

Møter motstand

Renneseøy kommunedelsutvalg diskuterte biogassplanene da de nylig hadde sitt siste møte før påske.

– Nå har selskapet søkt kommunen om tillatelse, men det er en enorm motstand mot disse planene, sa utvalgsleder Tor Bernhard Harestad:

– Det er dødfødt det de holder på med.

Utvalgslederen la til at han vil bli inhabil, siden broren Knut Harestad er grunneier og nærmeste nabo til biogass-tomta.

Knut Harestad skriver dette i sin uttalelse til nabovarselet som ble sendt ut rett før jul:

«Vi driver med utleie av bussparkering. Frykter at lukt fra biogassanlegget vil sette en rask stopper for dette. Her er det 25 årsverk.»

Og videre:

«Som nærmeste nabo vil vi forlange at det blir utarbeidet en konsekvensanalyse for anlegget som inkluderer hensynssoner i forhold til gassutslipp, brann/ eksplosjonsfare, spredning av lukt etc.»

Høye gasstanker

Ansvarlig søker Prosjektil skriver at det skal etableres to drifts- og prosessbygninger og sju tanker. Byggene blir 12 meter høye og tankene snaut 17 meter.

Videre legger de opp til maksimalt 20 parkeringsplasser, går det fram.

– Biogassanlegget vil ikke ha mange ansatte på stedet. Foruten ansatte er det antatt at det vil kjøre mellom 15 og 25 trailere og lastebiler til og fra anlegget hver dag, skriver Prosjektil i søknaden.

Om lukt, støy og brann skriver Prosjektil:

  • Utslippstillatelser for eventuell støy og lukt med drift av anlegget forvaltes i søknader til og godkjenninger fra Statsforvalter.

  • Eventuell eksplosjonsfare utredes og tiltak dokumenteres. Søknad forlegges DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) for vurdering og godkjenning.