STAVANGER: A-krimsenteret oppfordrer folk til å ikke ta imot slike tilbud.

- Tilbud fra omreisende håndverkere kan ofte være svart arbeid. Som forbruker mister man rettighetene sine ved å benytte seg av slike tjenester. Arbeidet utføres gjerne av ufaglærte, og man er ikke sikret god kvalitet på arbeidet som leveres. Som regel reiser håndverkerne videre, og det er vanskelig å finne dem igjen. Her er det ingen reklamasjonsrett man kan benytte seg av, sier Frode Gundersen, senterleder for a-krimsenteret i Stavanger.

Personer a-krimsenteret har vært i kontakt med forteller om at prisen blir dyrere enn avtalt, ettersom «mangler» dukker opp, eller at små ting ikke er spesifisert i kontrakten.

Tidligere denne uken var a-krimsenteret ute på en kontroll på Jæren.

- Etter at vi hadde mottatt tips om omreisende arbeidere dro vi ut. De ble ikke funnet i arbeid, men to adresser ble besøkt og samtaler gjennomført med huseiere som hadde benyttet seg av deres arbeid, sier Gundersen.

Økning i omreisende håndverkere

Økokrim har tidligere rapportert at det har vært en økt bruk av ulovlig arbeidskraft etter lettelsene i grenserestriksjonene som følge av Covid-19. Informasjonen politiet mottar tyder på at bruken av ulovlig arbeidskraft fortsatt er på et høyt nivå.

Det har vært en økning i antall omreisende håndverkere som begår kriminelle handlinger mot privatpersoner. Aktørene utfører primært arbeid ute og er vanligvis mest aktive om våren og sommeren.

Kriminaliteten finner sted flere steder i landet og dreier seg om bedragerier, svart arbeid, truende adferd overfor kunder og hvitvasking. Retter seg særlig mot eldre personer.

Aktørene retter seg særlig mot eldre personer som blir svindlet ved å låne ut penger til oppdragstakerne, eller at de overbetaler for håndverkertjenester.

Personer som har prøvd å holde igjen betalinger blir i noen tilfeller truet til å gjøre opp for seg. Arbeidstakerne er primært rumenske borgere som lønnes svart og er sårbare for utnyttelse.