Lnett: -Folk vil ha kabel, men det kan bli luftspenn

Lnetts Børre Dybesland gjorde det klart at det kan bli luftspenn, sjølv om det er sterke ynskje om jordkabel over Rennesøy.

Børre Dybesland frå Lnett orienterte kommunedelsutvalet i Rennesøy om den nye kraftforbindelsen: -Det kan bli luftspenn, åtvara han.
Publisert:

RENNESØY: Store deler av Rennesøy er lagt ut som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse, forkorta som KULA-landskap.

-Me er spent på kva dette betyr i praksis. Me har spelt inn våre interesser i området, og korleis KULA skal praktiserast gjenstår å sjå. Det kan bli ein interessant diskusjon, sa Dybesland då Lnett orienterte kommunedelsutvalet i Rennesøy om planane for den nye kraftforbindelsen frå Strand til Nordbø.

Dybesland understreka samstundes at viss det er mulig å byggja luftspenn, så er Lnett pålagt å utgreia det.

Jan Mikal Hanasand og Ommund Vareberg, begge tidlegare ordførarar i Rennesøy var skjønt enige om at jordkabel er best.

Fire ordførarar rundt bordet

Eit samrøystes kommunedelsutval, med fire tidlegare Rennesøy-ordførarar rundt bordet, vedtok at det må søkjast om jordkabel langs vegen til Finnøy, fylkesveg 519 frå Laksevika til den planlagde trafostasjonen på Nordbø.

Dei fire ordførarane var Dagny Sunnanå Hausken, Jan Mikal Hanasand, Jostein Eiane og Ommund Vareberg.

I vedtaket blir det også peika på at luftlinjer over Austbøheia kryssar eit nasjonalt utvald kulturlandskap i jordbruket, og at KULA-landskapet i området vil få ny status i samband med kommuneplanen.

Det har tidlegare vore søkt om vindmøller og næringsområde her, men det har fått avslag av hensyn til det unike landskapet.

«Rennesøy og Austbøheia er klassifisert av Riksantikvaren som Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Rogaland, og viktige punkt i forvaltinga av dette landskapet er at høge installasjonar og bygningar bør unngås», heiter det i vedtaket.

-Store luftspenn er ikkje framtida, framtida er jordkabel, meinte Jan Mikal Hanasand (h), som håpa at det unisone vedtaket i kommunedelsutvalet ville ha vekt.

Rennesøy kommunedelsutval sa eit unisont nei til luftlinjer.

Neppe unnatak for Finnøy og Rennesøy åleine

På spørsmål om saka skulle opp i kommunestyret i Stavanger, svara Dagny Sunnanå Hausken at det er formannskapet som er høyringsinnstans.

-Då har me ein jobb å gjera overfor våre parti for å sikra eit samrøystes vedtak også der, meinte Hanasand.

Fleire var også inne på at det måtte gå an å bevega Stortinget bort frå at luftspenn er regelen snarare enn unnataket, for å halda nede nettleia.

-Det nyttar ikkje å gjera unnatak bare for Finnøy og Rennesøy, men kanskje for spesielt sårbar natur, hevda Jan Mikal Hanasand, mens Tor Bernhard Harestad understreka at «det har litt å seia at Lnett og er positive til jordkabel».

-Luftlinjer vil øydeleggja landskapet, meinte Kjell Helle-Olsen.

Kan måtta stikka fingen i jorda

Lnett fekk også spørsmål om kva det ville bety at bygging av luftspenn kunne gå seinare enn legging av jordkabel, på grunn av den sterke motstanden mot luftspenn.

-Eg trur ikkje det vil vippa saka. Me har ennå til gode å leggja kabel fordi det går fortare. Men viss det blir ein langvarig krangel, må nokon til slutt stikka fingen i jorda, avslutta han.

Ole Austbø drog samanlikning mellom kraftmastene langs motorvegen og den foreslåtte luftlinja over Austbøheia.