Bergens-selskap skal vedlikeholde fylkesveiene i kommunen

Bergens-selskapet Presis vegdrift skal vedlikeholde fylkesveier i Stavanger og fem andre kommuner på Nord-Jæren i fem år framover, fra 2022 til 2027.

Publisert: Publisert:
Håvard Dirdal og Rolf Tvedt frå Presis Vegdrift i gang med å førbu støyping av ny rundkjøring på Finnøy ved ein tidlegare anledning. Bergensselskapet får nå kontrakt på vedlikehald av fylkesvegane i fem år framover.

STAVANGER: Fylkeskommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Rogaland. Med drift mener vi oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Drift og vedlikehold av fylkesveiene skjer gjennom driftskontrakter. Nå er det driftskontrakt Stavanger som har vært ute på anbud.

— Totalt sett leverte Presis Vegdrift det beste tilbudet, derfor er selskapet innstilt som vinner av kontrakten. Vi har sendt tildelingsbrevet til entreprenørene og klagefristen varer til 14. mars, sier prosjektleder Tor Gabrielsen i Rogaland fylkeskommune.,930 kilometer vei,Mesta AS, Presis Vegdrift AS og Risa AS var med i konkurransen om kontrakten for drift og vedlikehold av veier, gang- og sykkelveier, utstyr og installasjoner de kommende fem årene.,Driftskontrakt Stavanger omfatter kommunene Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp og deler av Time og Sandnes. Til sammen får entreprenøren ansvar for å drifte og vedlikeholde 930 kilometer vei.,I konkurransen talte pris 50 prosent, oppdragsforståelse 30 prosent og miljø 20 prosent.,— Presis Vegdrift AS har levert tilbudet med lavest pris. Også når vi ser på de andre kriteriene, er Presis best, og deres tilbud kommer totalt sett best ut i konkurransen, mener Gabrielsen.,Prisene Totalsum i tilbudet fra Presis Vegdrift AS er 559 002 595,83 kroner., Totalsum i Mesta AS sitt tilbud er 830 402 618,20 kroner, Totalsum i Risa AS tilbudet fra er 658 374 035,00 kroner.Kontrakten gjelder for perioden fra 1. september 2022 til 31. august 2027. Fylkeskommunen har opsjon på å forlenge kontrakten med ett år.,