Det var like før kl.10.30 at brannvesenet bart varsla, og den lokale beredskapen på øya rykka raskt ut med sin noko begrensa ressursar.Brannen er ved 16-tida i dag også i ferd med å truga ein fritidsbudstad i området,og eigarane er blitt bedne om å evakuera.Bustadane elles i sentrumsområdet i nærleiken av Eidsund ferjekai skal så langt ikkje vera truga, etter det ØP- nett får opplyst.