Bakgrunnen er den uoversiktlige smittesituasjonen i kommunen.

- Situasjonen er generelt krevende med et vedvarende høyt antall nye smittede hver dag. Det er fortsatt knyttet nye smittetilfeller til taxitransport. Dagsenterbrukerne hentes og bringes i taxi, og vi ønsker å unngå at de utsettes for mulig smitte under transport til dagsenteret, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.

Avventer situasjonen

Dagsentrene ligger på sykehjemmene og er bare delvis adskilt fra sykehjemsavdelingene. Det har også vist seg å være utfordrende å overholde avstandsreglene inne på noen av dagsentrene.

- I løpet av uke 1 vil vi ha bedre oversikt over konsekvensene av julefeiringen og effekten av den nye lokale forskriften. Forutsatt at smittesituasjonen stabiliseres, tar vi sikte på gjenåpning av dagsentrene fra 11. januar, sier Fosse.