På kommunestyremøtet onsdag blei det klart at den nye brannstasjonen blir på Faa-brygge, slik som fyrst greia ut. Gjennom å få plass ein opsjonsomtale på seks månadar med utbyggar ynskjer politikarane å jobba saman om å på plass arbeidet med ei eventuell samlokalisering.

Vedtaket om ny brannstasjon ivertek alle krav frå Rogaland brann og redning.