street light in urban city night

I fleirtalspartia sitt budsjettforslag heiter det at opplysning av skulevegar er ei høgt prioritert sak, og kommunedirektøren blir beden om å kartleggja kva skulevegar som treng lys.,

-Nå bør det kunne bli lys langs mange vegar både i Sjernarøyane og på dei andre øyane. Øyane vil bli opplyste, seier Hetland til Øyposten.

Budsjettet blei diskutert i store deler av dagen i dag i den gamle bystyresalen, nå kommunestyresalen, i Stavanger.  I tillegg til gatelys peikar Hetland også påå at vidare utbygging av fiber i Finnøy blir spesielt nemnt i budsjettet.

-Det dryp litt på infrastrukturen i distrikta i nye Stavanger, meiner Birger Hetland på bakgrunn av budsjettet for nye Stavanger kommune.