Helga Hebnes (t.v.) og Astrid Trondsen på trappa til Bethel kor messa blei starta. I år kan Julemessa på Finnøy feira 40 år. (Foto: Rune Nedrebø)

FINNØY:

Fredag 27. november var det planlagt misjonsmøte på Emmaus med Kristin og Erik Bøhler, som har hatt ansvaret for Normisjon sitt sjukehust i Nepal. Her var planen at det også skulle vera mulig å sjå mange av gåvene på julemessa. Men nå melder komiteen for messa at møtet må avlysast på grunn av korona-situasjonen.,

Loddsalget til messa er derimot er i full gang, og går styrkande, opplyser Astrid Trondsen i komiteen til Øyposten.

Laurdag 28. er det trekning, og då vil også misjonsløpet gå som planlagt. Også her er det god interesse.

Det planlagte opplegget på kaien begynner også å bli klart. Her vil det bli eit opplegg a la Frelsesarmeen si julegryte julegryte kor folk kan vippsa pengar, og linedans klokka to utfor kaihuset.

-Det er minst 10 som har meldt seg på for å opptre, og som nå øver heime kvar for seg til tonane frå Jerusalemma, seier Astrid Trondsen.

Julemessa på Finnøy kan i år feira 40-års jubileum.