Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Billettane til Fiks Ferigge Ferie blei rive bort på eitt minutt