Hugs å søk om midlar frå kommunedelsutvalet

Fristen for å søka er 1. februar.

Mange lag og foreningar iFinnøy og Rennesøy har fått sponsa si verksemd med midlar frå kommunedelsutvala.
  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:

Alle lag og organisasjonar, idrettslag, musikkorps, velforeiningar kan søka om tilskot til ulike aktivitetar i kommunedelen. Spesielt prioritert er aktivitetar for born og unge.

Det kan bli løyva tilskot på inntil 20 000 kroner.

Midla vert utlyste to gonger i året. Søknadsfristane er 1. februar og1. september.

Du søker om tilskot og rapportere for siste tilskot i ein og same søknad.

Søknaden må innehalda budsjett og ein tidsplan for når aktiviteten skal gjennomførast.

Søknadene vert behandla politisk av kommunedelsutvala i Finnøy og Rennesøy.

Søknadsskjema finn du på kommunen sine heimesider.