Det er knyta stor spenning til kva betydning dei ulike kandidatane sine standpunkt til partileiar Hareide sitt utspel om framtidig samarbeid med Arbeidarpartiet og Sp,vil ha å seia for nominasjonsprosessen.I Finnøy er det nettopp desse to partia som er det politiske grunnlaget for at Kr.F sit med ordførar, medan regjeringspartia Venstre og Høgre tilhøyrer den politiske opposisjonen i Finnøy.I Stavanger,derimot, er dei ein del fleirtalskonstellasjonen.Likevel støttar Halleland den delen av KrF som vil søkja samarbeid mot dagens trepartiregjeringing.KrF i Stavanger har også hatt varaordføraren dei to siste periodane.