Sp lovet å ikke røre arbeidsgiveravgiften

Kommunalminister Bjørn Aril Gram (Sp) nærmest garanterte i Stortinget at sammenslåtte kommuner fortsatt skulle få ha differensiert arbeidsgiveravgift. Men fra nyttår havnet Finnøy likevel i høyeste sone.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (sp) meiner det som er gjort er rett, etter regelverket.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

DISTRIKT

: På spørsmål fra Høyres Mari Holm Lønseth om hvordan regjeringen fremover vil jobbe for gjennomslag for at sammenslåtte kommuner med ulik arbeidsgiveravgift får beholde samme sats som før sammenslåingen, at Gram svarte at avgiften er et hovedvirkemiddel i distriktspolitikken som til å stimulere bosetting og sysselsetting i distriktene.,

For regjeringen er det derfor svært viktig å sikre lavere arbeidsgiveravgift i distrikts-Norge. Vi vil videreføre og utvikle den differensierte arbeidsgiveravgiften, svarte Gram blant annet.

-Kommunereformen medførte i noen tilfeller at typiske distriktskommuner ble slått sammen med mer sentrale kommuner. Dette førte til at forskjellene i folketalls- og sysselsettingsutvikling innad i den sammenslåtte kommunen, ble relativt store.

Strukturelle reformer, som kommunereformen, fjerner i seg selv ikke disse ulikhetene. Dersom det skulle begrense mulighetene til å fortsette å motvirke slike forskjeller gjennom ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, ville det være uheldig. Dermed mener vi det er gode grunner for å ha ulike avgiftssatser innenfor kommunegrensene i disse tilfellene, svarte Gram, som la til at regjeringenm er i tett dialog med ESA om saken.

-Som stortingsrepresentant Lønseth også viser til, har vi tatt saken opp på øverste hold, da finansministeren møtte ESAs president Bente Angell-Hansen i oktober. Vi følger oss nå trygge på at vi kan opprettholde ulike satser i sammenslåtte kommuner der det er behov for dette, sa kommunalministeren videre.

I tillegg til Finnøy gjelder også endringen for Vindafjord kommune.

Publisert: