Skal kartleggja livssynsnøytrale seremoniar i Finnøy og Rennesøy

Stavanger kommune skal kartleggja kor innbyggjarane i Finnøy og Rennesøy gjennomfører livsynsnøytrale seremoniar.

Myndigheten for gravplassane skal overførast frå kyrkja til kommunen.
Publisert: Publisert:

STAVANGER: Det blei bestemt då utvalet for Arbeidsliv og lønn i Stavanger hadde oppe kven som skal ha ansvaret for gravplassmyndigheten i kommunen.

I dag er det Stavanger kyrkjeleg fellesråd som har ansvaret, men fleirtalet vedtok at prosessen med å overføra myndigheten til kommunen skal begynna. Det var SV, Ap, Rødt og Folkets Parti som røysta for dette.

Høyre, Frp, Venstre og ansattes representant ville at Stavanger kyrkjeleg fellesråd fortsatt skulle ha ansvaret.

I denne forbindelse blei det også vedteke å kartleggja kapasiteten på livsynsnøytrale seremonirom i Stavanger kommune, kva typar seremoniar som blir haldne og om det er behov for oppføring av eit nytt livsysnøytralt seremonihus.

«Kartleggingen skal også gi en oversikt over hvor innbyggere i
Finnøy og Rennesøy kommunedel gjennomfører livssynsnøytrale seremonier», heiter det i vedtaket.