Færre kommuner i infisert sone for fugleinfluensa i Rogaland

Mattilsynet reduserer antall kommuner i infisert sone for fugleinfluensa fra onsdag 21.desember. Følgende kommuner og områder tas ut av den infiserte sonen: Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og området som tidligere utgjorde Forsand kommune.

Publisert: Publisert:
Ikke lenger restriksjoner for fugleinfluensa i kommuner som tas ut av infisert sone.

Det betyr at du som er jeger kan drive jakt og fangst i disse kommunene fra og med onsdag 21.desember. Det betyr også at du som har fugl i disse kommunene ikke lenger trenger å holde fuglene innendørs (eller ute under tak). Det er nå tillatt å avholde dyreansamlinger med fugl i disse kommunene og områdene som frem til nå har vært en del av infisert sone for fugleinfluensa.  

Den infiserte sonen omfatter fortsatt følgende åtte kommuner: Stavanger, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå og Sandnes (unntatt område som tidligere utgjorde Forsand kommune).