681 kandidater klare for valgkamp i Stavanger

16 partier stiller valgliste i Stavanger i høstens lokalvalg. Nå kan du blant annet sjekke hvilke kommunedeler som har flest kandidater og hvilken aldersgruppe som dominerer.

Publisert: Publisert:

Torsdag godkjente valgstyret listeforslag fra 16 partier, og dermed er det viktigste fundamentet for lokalvalget klart.

I år kan innbyggerne velge blant flere nye lister. Partiet Sentrum, Industri og næringspartiet, Konservativt og Norgesdemokratene stiller lister i år, sammen med Arbeiderpartiet, Høyre, Folkets parti, Fremskrittspartiet, KrF, SV, MdG, Pensjonistpartiet, Rødt, Senterpartiet og Venstre.
Listeforslaget fra Folkestyret-listen ble ikke godkjent av valgstyret, på grunn av navnelikhet med Folkets parti. Listeforslagsstiller kan klage på vedtaket.

Totalt har altså 681 personer takket ja til å stå på en politisk liste, og når har kommunen laget en ny nettløsning som viser hele omfanget blant de politiske kandidatene.

– Nå kan innbyggerne lettere sjekke hvilke kommunedeler kandidatene tilhører og hvilken aldersgruppe som er best representert. Der partiene selv har oppgitt det kan man også se stillingstittel. Dette tror vi vil gjøre lokalvalget enda mer nært for folk i Stavanger, sier valgansvarlig Martha Rødde.

Nytt verktøy

Stavanger kommune jobber aktivt med lagring og tilgjengeliggjøring av alle former for data gjennom satsningen på datasjø.

– Målet er hele tiden å ha gode data som kan brukes som grunnlag for analyse, innsikt, beslutningsstøtte og innovasjon. Å gjøre data om valg om til et nyttig og forståelig verktøy for innbyggere, presse og politikere er midt i blinken, sier prosjektleder for datasjø Cecilie Sneberg Grøtteland og rådgiver Jan Angelo Dalåsen Klepsland.  

På sikt vil det også være mulig å få historiske data inn i oversikten slik at man kan følge utviklingen over tid.

– Dette er spennende. Var det flere aktive unge mennesker i politikken før? Hvor mange flere kvinner er med nå? Mulighetene er mange, sier Grøtteland.