Pia vant fram – Statsforvaltaren seier nei til flytebrygge

Statsforvaltaren gjer om kommunens dispensasjon til flytebrygge i Sæbøvågen.

Grunneigar, kunstnar og kafévert Pia Myrvold har kjempa for å behalde småbåthamna i Sæbøvågen som den er.
Publisert:

Måndag kom Statsforvaltaren i Rogaland sitt endelege vedtak om flytebrygge i Sæbøvågen på Fogn.

«Utbygging av flytebryggen vil derfor innebære et vesentlig avvik fra den regulerte og planavklarte utbyggingen i sjøen i Sæbøvågen. Utbygging vil også kunne hindre
fri ferdsel på sjøen i den indre delen av Sæbøvågen», skriv Statsforvaltaren.

Kommunens løyve til flytebrygge blir gjort om til eit avslag, og avslaget kan ikkje klagast på, går det fram.

Varslar stor feiring

– Ein veldig gledeleg nyheit, seier grunneigar og nabo Pia Myrvold, som har kjempa mot flyttebrygga:

– Ei lette å få bevart Sæbøvågen som den er. Det blir nok litt skåling i kveld og stor feiring seinare i haust.

Pia Myrvold har rettar til det raude naustet med omkringliggande brygge i Sæbøvågen, i tillegg til huset som ho eig lenger inn i vågen.

Myrvold er i skrivande stund i Oslo, og ho skal vidare til eit kunstprosjekt i Kina om vel ei veke. Ho er tilbake på Fogn i god tid før utandørs haustmarknad i midten av oktober, fortel ho.

Etablert småbåthamn

Den 16. mars i år fekk grunneier Magnar Sandanger løyve frå kommunen til å bygge flytebrygge med 24 båtplassar midt ut i Sæbøvågen. Vedtaket blei gjort av utval for by- og samfunnsutvikling som ein dispensasjon frå ein 20 år gammal reguleringsplan. Nabo Pia Myrvold klaga, og det er denne klagen Statsforvaltaren nå har gitt medhald.

Utsnitt av gjeldande reguleringsplan til venstre og av planlagt flytebrygge til høgre.

Kommunen meinte det ville vere positivt å bygge ut i ei allereie etablert småbåthamn. Statsforvaltaren kom altså til ein annan konklusjon.

Kart som viser Sæbøvågen:

Publisert: