Leserbrev: Politikerne må ta styring over Lnett og NVE

Mye tyder dessverre på at NVE og L-nett allerede har bestemt seg for å bygge luftspenn, og at den lovpålagte høringen som er gjennomført kun er et spill for galleriet, skriver innsenderne i dette leserbrevet til Øyposten

Slik vil luftspennet sjå ut på Berge på Finnøy, i følge aksjonsgruppa.
Publisert: Publisert:


L-nett har planlagt for luftspenn med bygging av svære master fra Madla og over øyene i Ryfylke til stor protest fra alle berørte parter. Motivet for å planlegge for luftspenn er at dette alternativet er 1,5 mrd «billigere» enn å førestrømmen fram i kabel.

Folkeaksjonen mot master og luftspenn mener at påstanden om at strømkabel er «dyrere» enn luftspenn trenger å utdypes.

Som utbygger og høringsinstans gjør L-nett lite for å belyse hvordan tallet 1,5 mrd kommer fram, og vi får ikke opplysende svar når vi henvender oss om priser.
Mye tyder dessverre på at NVE og L-nett allerede har bestemt seg for å bygge luftspenn, og at den lovpålagte høringen som er gjennomført kun er et spill for galleriet.

Politikerne har gitt fra seg styringen

I sommer bestemte nemlig NVE seg for å gi Statnett konsesjon til å bygge luftspenn gjennom 7 kommuner på Østlandet der alle berørte parter gikk inn for kabel. Mer enn 6000 mennesker vil kjenne de negative følgene av luftspenn «direkte på kroppen» ved valg av luftspenn, men hensynet til folkehelse ble fullstendig ignorert av utbygger.

«Hårreisende» var et uttrykk ordføreren i Bærum brukte. «Det blir dyrere med kabel» var eneste forklaring fra NVE sin side. Intense protester fra kommune- og bystyrer ble feid til side av NVE.

Tydeligere kan det ikke bevises at politikerne har gitt fra seg styringsmyndigheten i komplekse samfunnsmessige problemstillinger til instanser uten tilstrekkelig vurderingsevne.

For NVE sine oppgaver i samfunnet er å sørge for sikker strømforsyning og hindre flom og skred, og det er mer enn utfordringer store nok skal vi tro gjentatte oppslag i nyhetene. NVE er ikke satt opp verken med kapasitet eller kompetanse til å bestemme i omfattende saker nyttet til natur, kultur og folkehelse. Og det er jo disse kvalitetene som er i spill dersom luftspenn blir valgt.

50–60 kroner i måneden

Vi våger påstanden om at verken NVE eller L-nett har kompetanse til å vurdere noe annet enn priser og tekniske løsninger. Når ett alternativ da blir «dyrere» enn et annet, så må det «billigste» alternativet velges.

L-nett trenger konsesjon fra NVE for å gjennomføre utbygging lokalt, men L-nett har enda mindre kapasitet og kompetanse enn NVE til å være høringsinstans og skulle aldri vært tildelt den rollen. Når NVE ikke har andre argument enn pris, så har i alle fall ikke L-nett noe annet å by på.

Så blir det hevdet at dersom kabel blir valgt istedenfor luftspenn så må hele merkostnaden på 1,5 mrd dekkes via strømregningen.

Derfor har Folkeaksjonen mot master sett litt på hva 1,5 mrd i «ekstrakostnad» eventuelt betyr for strømkundene i Lyse; Gitt at investeringen avskrives over hele investeringen sin levetid (80 år) og deles likt på alle 61000 kundene med snittrente i området 4-6%, så vil det gi oss et tillegg på den månedlige strømregningen på 50 – 60 kr.

En ren provokasjon

Derfor er Folkeaksjonen sin påstand at hele problematikken omkring luftspenn vs kabel er konstruert av utbygger. En merkostnad på 1,5 mrd avskrevet over investeringen sin levetid har ingen økonomisk betydning for folk i det hele tatt. Og det er slett ikke «dyrt» som L-nett vil ha oss til å tro; det er så billig at videre diskusjon bør legges død nå med det samme.

Kabel er det eneste riktige og fornuftige alternativet. Legging av kabel er raskere og vil imøtekomme alle innvendingene mot luftspenn. Det er også en forsyningsmessig sikrere måte. I lys av dette vil en eventuell gjennomføring av alternativet med luftspenn være ren provokasjon.

Det er på høy tid at politikerne tar tilbake styringen over Lyse og L-nett som kommunene eier selv og instruerer disse i valg av løsning. Det kan og bør ikke være L-nett eller NVE som bestemmer i denne saken.

På Finnøy vokser motstanden mot maste-alternativet videre; Bondelaget har enstemmig besluttet at ingen grunneiere frivillig vil gi fra seg grunn til mastebygging.

Folkeaksjonen mot master på Finnøy

Erik Astad
Arild Flesjå
Halvard Helgø