-Ikke alt kan være grøntareal i kommuneplanen

Birger Wikre Hetland (SP) er klar for å ta kampen mot mange nye grøntarealer på Finnøy.

Publisert:
Birger Wikre Hetland (SP) var klar i sin tale da han og kommunedelsutvalget diskuterte kommunens forslag til arealplan.

FINNØY: Kommunedelsutvalget på Finnøy med leder Birger Wikre Hetland (SP) i spissen er samstemt om at kommunedelsutvalget på Finnøy bør ha mer makt i arealsaker, og at den nye arealplanen innfører for mange nye grøntarealer, hvor noen også legges på private tomter.

-Vi må bli hørt i arealsaker, sa Hetland i kommunedelsutvalget.

Utvalget vil at grøntarealer blir tilbakeført til LNF-områder i samsvar med tidligere Finnøy kommune sin arealplan, med unntak av Reilstad. Hetland presiserer også at areal har blitt merket som grøntareal uten at grunneiere har vært klar over det. Dersom dette blir stående kan det få store konsekvenser for bedrifter og privatpersoner.

Et samstemt kommunedelsutvalget vil ha mer ansvar for arealsaker lokalt.

Hetland tok også til ordet for at det må sikres medbestemmelser til kommuneplanen, slik at alle eksisterende bygninger kan videreføres med dagens bruk. Og dersom det er foreslått endringer som grunneiere ikke oppdager og kan melde fra om, så slipper disse å risikere at fremtidige saker avvises på grunn av dispensasjon fra arealformål.

Stavanger kommune må strekke seg langt for å imøtekomme høringsinnspill som gjelder arealer til bolig og næringsformål fra innbyggerne i Finnøy kommunedel, uttrykker utvalget samstemt.