1000 færre passasjerar på hurtigbåten etter gratis ferje

Hurtigbåten hadde ei positiv utvikling i passasjertalet, heilt fram til ferjene blei gratis. Då stoppa det opp.

Statdig færre reisande med hurtigbåten.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Ferske tal frå Kolumbus viser at passasjertalet med hurtigbåten i Ryfylke har minka med bortimot fem prosent. I november i år var det rundt 1000 færre reisande på hurtigbåten i Ryfylke, samanlikna med november i fjor.

I ei melding til Øyposten skriv Kolumbus at «ulike ruteområder som har fått gratis ferge og området Byøyene / Hommersåk har lik utvikling i oktober, men ruteområdet Ryfylke som har fått gratis ferge viser en nedgang på rundt 5 prosent i november.

Ryfylke har gjennom hele 2022 vist en positiv utvikling med hensyn til påstigende, men denne utviklingen stoppet opp i oktober og har blitt til en negativ trend for november. Byøyene fortsetter med den positive utviklingen som ruteområder har vært i store deler av 2022", melder Kolumbus.

Når det gjeld utviklinga på ferjene, skriv Kolumbus:

«Her ser vi en klar vridning fra å reise som passasjer med nedgang på rundt 20 prosent for Finnøyfergen og nedgang på rundt 60 prosent i oktober og rundt 30 prosent i november for Ryfylke-fergen.

Bil om bord på Finnøy-fergen viser en økning på i underkant av 30 prosent for perioden. Bil om bord i Ryfylke-fergen viser en marginal endring i september og en økning på i underkant av 60 prosent i november».