Denne haien blir det nå lovleg å fiska igjen

I 2009 blei fisket etter pigghå stansa, men frå årsskiftet er det igjen blitt lovleg.

Publisert: Publisert:

FINNØY: Ein av dei som har fiska mykje pigghå, er Ivar Stang, ein av to fulltidsfiskarar på Finnøy. Den andre er sonen Kristian.

-Me fiska mykje pigghå før her i området, seier Ivar Stang til Øyposten.

-Kjem de til å ta opp igjen fisket når det nå er blitt lov igjen?

-Det tvilar eg på, for det er ikkje utbygd mottaksapparat for piggå, seier fiskaren frå Finnøy.

Ivar Stang synes pigghå er førsteklasses mat.

Han legg til at pigghå er ein framifrå matfisk.

-Flår du han og steikjer filetane på panna er det førsteklasses mat, heilt utan bein, seier Ivar Stang.

Før blei det selt mykje pigghå til Storbritannia, kor han blei brukt i fish&chips. Men ifølge Stang har engelskmennene nå gått mykje over til å bruka hyse i denne matretten.

Ifølge Ivar Stang er det nå så mykje pigghå på Møre-kysten, at det er blitt ei stor plage. Men tradisjonelt var det også godt pigghåfiske i Boknafjorden.

Pigghåen er ein haiart, og kan bli opptil 25 år gammal og måla heile 125 centimeter i lengderetninga. Den sym i stimar på hundrevis eller tusenvis. Det er det internasjonale havforskningsrådet (ICES)som tilrår at det nå blir åpna for fiske etter pigghå i Nordaust-Atlanteren.

Pigghå bør etast fersk, ellers skil den ut amoniakk. Kjøtet er ganske fast, og matekspertar samanliknar den med kveite eller breiflabb.

Publisert: