Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Stiller spørsmål ved om prosedyre for akuttbil er lovleg