Talgjebu har skrive barnebok om lammet sitt

- Historia om «Lammet mitt» er ei barne-oppleving som har følgd meg
heile livet, seier Kåre Ekroll, som nå er klar med ei barnebok om opplevingane heime på garden på Sunnmøre.

Publisert:
- Boka «Lammet mitt» er om ei hending frå det verkelege livet. Ei forteljing om ei barneoppleving frå eit godt naboskap på heimstaden. Boka er illustrert med 16 heilsides teikningar av kunstnaren Eli Møller, fortel Kåre Ekroll.

TALGJE: -Det var først då eg sjølv fekk barn, og det vart spørsmål etter
forteljingar på sengekanten, at historia «livna» opp igjen.

Så følgde opplevinga med over til barnebarna, og no syntest eg det var på tide å sende historia vidare i bokform, fortel Kåre Ekroll til Øyposten.

Kåre Ekroll som er frå Engesetdal på Sunnmøre, flytte tidleg heimanfrå, og har
det meste av sitt yrkesaktive liv budd i Oslo/Lørenskog. Dei 12 siste åra har
familien budd på Talgje, der kona Mari, er fødd og oppvaksen. No er han klar
med boka «Lammet mitt», om ei barneoppleving frå heimegarden på
Sunnmøre.

- Denne historia begynte eg å fortelje til mine eigne barn, som budde
langt frå småbruk og sauestell. Men historia fengde.

- Kva skal eg fortelje om i kveld? kunne eg spørje på sengekanten, etter at lyset var sløkt for kvelden.

«Fortel om lammet ditt», fekk eg ofte til svar. Først var det eigne barn som fekk
høyre historia. Seinare vart det barnebarna sin tur. Og slik har historia om
«lammet mitt» vandra i familien.

- Eg trur det er godt for barn å vekse opp med å ha ansvar for dyr. Barn og dyr høyrer saman, seier Kåre Ekroll.

Håpar boka vil gleda

Og no håpar Ekroll at forteljinga om «Lammet mitt» også kan glede andre barn og barnebarn – foreldre og besteforeldre!

Han kan ikkje tenkje seg ein betre stad for ei bok om lam og sauer enn nettopp
her i Ryfylke, der det kryr av arten så å seie på kvar ei eng.

Gjennom alle år har Kåre Ekroll vore ein skrivande person, både som redaktør
av Utsyn og som forfattar av fleire bøker. Ei av dei siste var ein biografi om Lise
Karlsen, «Håpets ambassadør», ein av gründarane av Evangeliesenteret.

På butikken til han Storla-Petter, der eg gløymer ærendet mitt, men får eit lam…

Verdfullt

Ekroll trur faktisk at denne lamme-opplevinga har kome til å bety noko verdfullt
for han for livet.

– Å ha ansvar for å ale opp eit lam som 12 – 13 åring, var både krevjande og givande, seier han i dag. - Barn og dyr høyrer saman, meiner eg, og dei har noko å gi til kvarandre, for å seie det slik.

- Då eg etter mange år begynte å hugse oppatt og fortelje, vart både
lammet og personane rundt og heile historia ganske nær og levande for meg.
Når eg i dag tenkjer på han Ola og han Petter i nabogarden, som gav med
lammet, står dei for meg som gode grannar som det var godt å vekse opp i
nærleiken av, seier Ekroll til Øyposten i dag.

Eit gamalt bilde av «lammet mitt» og eg på trappa heime, saman med kamerat Terje (t.h.) og storebror Torbjørn.