Stavanger har høyest arbeidsledighet i fylket

I Stavanger kommune er 2,6 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige. Det er den største andelen av kommunene i Rogaland, skriver NAV i en pressemelding.

Merethe Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

STAVANGER:

Det er en reduksjon på 560 personer den siste måneden, viser ferske tall fra NAV.

Stavanger kommune har størst andel helt ledige i Rogaland med 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Sandnes, Haugesund og Sola har henholdsvis 2,5 prosent, 2,4 prosent og 2,3 prosent helt ledige.

Jærkommunene Time og Hå har en andel på 1,7 prosent helt ledige, mens Karmøy har 1,8 prosent.

– Det er et lavt nivå tatt innbyggertallet til disse tre kommunene i betraktning, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen, i en pressemelding.

2,2 prosent helt arbeidsledige

5.660 personer er registrert som helt ledige i Rogaland. Det er en andel på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket, noe som er samme snitt som for resten av landet.

– I løpet av oktober har det blitt over 400 færre helt ledige i Rogaland. Nedgangen blant de helt ledige er i tråd med våre prognoser. Vi forventer at andelen helt ledige vil gå ytterligere nedover i tiden som kommer, sier NAV-direktøren.

Bedrifter sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft, selv om antallet arbeidssøkere stadig reduseres i Rogaland.

Nesten alle yrkesgrupper har en nedgang i antallet helt ledige. Størst nedgang finner vi innenfor reiseliv og transport, industriarbeid og serviceyrker og annet arbeid.

3.378 personer er delvis ledige. Det utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

– Antallet delvis ledige er fortsatt høyere enn nivået vi hadde før korona, men i oktober har vi hatt en nedgang på over 7 prosent blant de delvis ledige, sier Haftorsen.

3.400 utlyste stillinger i Rogaland

3.400 stillinger ble utlyst offentlig i løpet av september. Det er en økning på 48 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Helse, pleie og omsorg (614), ingeniør og IKT-fag (375), reiseliv og transport (364) og butikk og salgsarbeid (352) er bransjene med flest utlysninger.

– Behovet for arbeidskraft er stort i Rogaland og resten av Norge. Det går svært godt innenfor mange næringer.

– 67 prosent av alle utlyste ledige stillinger kommer fra Stavanger-regionen. Det betyr at arbeidssøkere som ikke bor i Stavanger-området, også må vurdere om de skal søke på jobber i dette området. Dersom man ikke har kompetansen som etterspørres lokalt, må man finne ut om kompetansen er etterspurt andre steder, sier Haftorsen.

– Gjennom 2021 har vi sett en økende missmatch-problematikk i Rogaland. Det innebærer at arbeidssøkere ikke har kompetansen arbeidsgiverne etterspør. I samarbeid med NAV kan arbeidsgivere finne gode løsninger for personer som står utenfor arbeidsmarkedet. Det gjelder for eksempel bruk av utdanningstiltak eller lønnstilskudd, sier hun.

Publisert: