Sparte på strømmen, men Lyse fikk ikke målingene

Familien Langfeldt på Revheim tok grep da strømprisene begynte å stige for alvor i høst. Men det hjelper lite å spare strøm hvis målingene ikke når fram til netteier Lnett AS.

  • - -
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel
Jon Maarten Langfeldt oppdaget at Lyse en lørdag i januar stipulerte strømforbruket hans 38 prosent over reelt forbruk.

Av Stein Halvor Jupskås, Aftenbladet

Høstens strømsparestunt var et lite eksperiment i familien, for å se hvor mye det var mulig å kutte strømforbruket.

Fyrer med ved

– Jeg har skrudd av alt av elektriske ovner i vårt noe trekkfulle hus fra 60-tallet. Unntatt den på kjøkkenet der hunden vår sover. Vi har også beholdt varmen i badegulvet for komfortens skyld. Heldigvis har vi vedovn og har brukt den flittig gjennom hele vinteren for å holde levelig temperatur i oppholdsrommene. Vi har sluttet å lade hybridbilen, så der har vi heller ikke brukt strøm. Vi har vært nøye med å slå av lysene i rom vi ikke benytter, og har heller ikke dusjet fullt så ofte som før. Det underlige var at uansett hvor mye vi sparte, så ga det ikke noe utslag på strømforbruket vårt, som jeg kunne følge på elhub.no, der Lyse henter sine forbrukstall fra, forteller Jon Maarten Langfeldt.

Antatt forbruk

Forklaringen var at nettselskapet ikke hadde mottatt målingene fra Langfeldts bolig. Alt 27. oktober hadde det oppstått en feil i en såkalt Gateway-boks i sikringsskapet. I mangel av reelle tall stipulerte Lyse Lnett familiens forbruk i de siste dyre månedene, og fakturerte deretter.

– I tillegg til at totalforbruket holdt seg på et jevnt høyt nivå, så vi blant annet at det var registrert toppforbruk midt på natta, på et tidspunkt da vi nesten ikke brukte strøm i det hele tatt. Vi hadde jo sluttet å lade hybriden, forteller Langfeldt.

Døgnvakt

Helgen 7-9. januar 2022 bestemte han seg for å finne ut hvordan dette hang sammen.

– Jeg fant det reelle forbruket ved avlesinger av strømmåleren gjennom to døgn. Resultatet var forbløffende. Lørdagen hadde Lyse oppført 38 prosent høyere forbruk enn jeg leste av på måleren. Søndagen var tallet 21 prosent høyere enn faktisk forbruk. Jeg samlet resultatet av mine manuelle målinger i et regneark og sammenstilte dem med tallene fra Lyse for å dokumentere avviket, forteller Langfeldt.

Den påfølgende mandagen kontaktet han Lyse Lnett, og fikk da omsider den oppsiktsvekkende beskjeden at boksen i strømskapet, som har som oppgave å overføre forbrukstall til Lyse, hadde vært defekt siden 27. oktober og at strømforbruket hans hadde vært stipulert i to og en halv måned.

– Svært uklart

– Jeg fikk beskjed om at dette ville fortsette fram til Gateway-boksen og måleren min ble skiftet ut. Etter mitt skjønn er denne mangelen på informasjon under enhver kritikk. Jeg fikk riktignok en sms 22. november med beskjed om å skru av og på hovedbryteren til anlegget for å gjenopprette forbindelsen, men ingenting om når feilen hadde oppstått og at de hadde begynt å stipulere forbruket mitt. Like etter var det et strømbrudd i nabolaget, så jeg regnet med at det var unødvendig med en ytterligere restart. Lnett er på mange måter en monopolist i vårt område. De kan altså se feilen, men gir ikke tilstrekkelig informasjon om feilen, eller om den vedvarer. Som kunde må vi prøve å tolke registrerte forbrukstall for å avdekke om noe er galt. I tillegg er det svært uklart hvordan denne stipuleringen av forbruk foregår, hvilke tall de bygger på og hvordan regnestykket ser ut, sier Langfeldt.

– Lyse kunne ha dessuten ha redusert problemet ved å kontakte meg, og be meg lese av og rapportere tallene fra måleren manuelt, legger han til.

På stell igjen

januar fikk Langfeldt en helt ny strømmåler, med integrert overføring der den besværlige Gateway-boksen er fjernet. Siden den datoen har målingene vært på stell igjen, med et forbruk som ligger 10–20 prosent under nivået som ble stipulert før skifte av strømmåler.

– Dagens strømpriser gjør det viktigere enn noen gang å kunne stole på forbrukstallene. Hos OneCo, som monterte den nye måleren, fikk vi opplyst at de hadde en «lang kø» av målere som måtte skiftes, så det er tydelig at dette ikke bare har rammet oss, sier Langfeldt.

Aftenbladet har også vært i kontakt med Svein Andersen i Sandnes. Han forteller at han var utsatt for det samme som Langfeldt noen få år tilbake i tid.

– Da gikk det over to år før Lyse kom og skiftet måleren, forteller Andersen.

– Men i den perioden tror jeg det var jeg som tjente penger på stipuleringen, sier Andersen.

Jon Maarten Langfeldt vet ennå ikke om han får penger tilbakebetalt eller om strømsparingen har vært til ingen nytte.

– Det som er viktigst for oss forbrukere er uansett at digitaliseringen av strømnettet ikke blir en sovepute for nettleverandøren, med dårlig kundebehandling og manglende innsyn som resultat, sier Langfeldt, som oppfordrer andre strømkunder til å være våkne.

– Det kan absolutt anbefales å gjøre en stikkprøve og sjekke at registrert forbruk er korrekt, sier han.

Slik svarer Lnett

Aftenbladet har forelagt saken for Lnett AS. Kommunikasjonssjef Ingvild Ween svarer slik i en e-post:

«

Generelt har vi stabil og god kontakt med strømmålerne, og de leverer data automatisk slik de skal. Det kan skje at vi mister kontakt for noen timer eller dager, men da ligger informasjonen lagret i strømmåleren, og vi kan hente den ut når vi får kontakt igjen. (...),

Dessverre er dette en av få kunder hvor vi helt har mistet kontakt med strømmåleren. Det er ekstra beklagelig når det skjer i en periode hvor denne kunden har gjort en innsats for å redusere forbruket på grunn av høye strømpriser. Her må vi bare beklage at vi ikke raskere har fått byttet måleren hos denne kunden.

Vi har den siste tiden jobbet med tiltak for raskere å få byttet målere vi ikke har kontakt med. Ett av tiltakene som er gjort er at antall montører som utfører disse ordrene er økt og økes framover.

Vi vil også se på tekstene som sendes ut til kunder når vi mister kontakt med måleren og når vi skal avtale tidspunkt for feilretting, sånn at det kommer bedre fram at forbruk blir stipulert i perioden til måler blir byttet.»

– Hvor omfattende er problemet med defekte Gateway-bokser?

«At vi mister kontakt med strømmåleren i kortere perioder kan skje. De fleste får vi kontakt med igjen og kan da hente inn de timene som mangler siden informasjon om forbruket lagres i strømmåleren. Dessverre er det et fåtall målere vi mister kontakt med over lengre tid, og som vi ikke klarer å gjenopprette. Disse reiser vi ut til kunde og bytter. Hvor mange målere vi ikke har kontakt med varierer, og ligger rundt 0,3-0,7 prosent.»

Utgangspunktet er om lag 160.000 målere, så denne andelen tilsvarer mellom 480 og 1120 målere i regionen.

,–

Hvorfor får ikke kunden beskjed når måleren ikke lenger sender data til 

elhub.no

 og videre til dere?

,«Kunder får en SMS hvis vi ikke har hatt kontakt med strømmåleren en periode. Vi ber da kunder skru av hovedbryteren fordi dette ofte gjør at vi får kontakt med måleren igjen. Dersom vi fortsatt ikke får kontakt blir det opprettet en ordre for å booke tid med kunde for å få fikset dette.

»

– Hvordan foregår stipuleringen ? Hvilke tall bygger man på?

«Det er laget systemer som lager en profil basert på historisk gjennomsnittsforbruk for kunde. Dette gjøres etter nasjonale regler. Det vil være noen avvik på en slik stipulering, særlig hvis kunde endrer forbruk. Vi klarer ikke å fange opp endringer kunder gjør i forbruksmønster når det må stipuleres i en periode med manglende kontakt med strømmåleren. Vi forstår veldig godt at kunder som har gjort endringer for å få lavere strømregning reagerer når forbruket er stipulert etter historisk forbruk. Her må vi bare beklage at vi ikke har et system som fanger dette opp, og som er spesielt for den situasjonen vi nå har.»

– Nei takk

– Kan kundene lese av måleren selv og sende data inn til

dere?

«

Det er dessverre ikke mulig å ta inn flere manuelle avlesninger i datasystemet som håndterer disse automatiserte måledataseriene.

»

På spørsmål om kunden vil få tilbakebetalt det han har betalt for mye i strømregning, svarer Lnett:

«Dersom det stipulerte forbruket er høyere enn det kunde har hatt, vil vi selvsagt korrigere på faktura tilbake i tid, slik at kunde betaler for det forbruket han/hun har hatt.»

Denne saka er publisert i samarbeid med Aftenbladet