Formannskapet rår kommunestyret til å gjera fylgjande vedtak.

Saka vert endeleg avgjort i kommunestyret onsdag 17. juni