Ein blir aldri for gammal for å bygge med Lego. Legofellesskapet i Randaberg fekk støtte frå Green Mountain på Rennesøy. Simen Ingemundsen er leiar i gruppa. Foto: Silje Talgø Klakegg

Rennesøy-avdelinga av Green Mountain deler til saman ut 120.000 kroner til organisasjonar som arbeidar med barn og unge.

Legofellesskapet i Randaberg fekk støtte, og Øyposten har tidlegare skrive om ti år gamle Ola Hiller som reiser frå Rennesøy for å delta i legefellesskapet i nabokommunen.

– Me fekk ny giv då me høyrde at me fekk støtte, seier leiar av Legofellesskapet, Simen Ingemundsen til Øyposten:

– Og me har plass til fleire medlem viss andre legointeresserte frå øyane vil bli med. Me treffast annankvar onsdag på biblioteket i Randaberg. Støtta skal me nytte på å kjøpe store Legosett som me skal byggje på møta våre.

To av mottakarane er innanfor avisa si dekningsområde, og dette er Mastra Sjøspeidergruppe og Mastrafjord skulekorps.

Matrafjord skulekorps blei stifta i 2023, då Rennesøy og Mosterøy skulekorps slo seg saman.

– Me er veldig glade for at me fekk støtte, seier Ingvild Skare i skulekorpset:

– Korpset tel i dag rundt 30 musikantar. Me søkte Green Mountain om støtte til innkjøp av korpsgensere med ny logo, og dessutan støtte til ein korpstur til sommaren.

Mastra Sjøspeidergruppe blei starta opp i 2010, opphavleg under namnet Bru Sjøspeidergruppe. I 2016 bytta dei namn til Mastra Sjøspeidergruppe etter at dei over tid hadde flytta basen til Mosterøy av praktiske årsaker. Året etter blei dei slått saman med Rennesøy Speidergruppe, og er no ei speidargruppe som dekker heile kommunedelen Rennesøy.

Dei får 25.000 kroner frå Green Mountain.

Slik fordelast tilskotet frå Green Mountain Rennesøy:

  • Kvitsøy og Randaberg TKD-klubb – 40.000kr

  • Vollen gard – 25.000kr

  • Mastra sjøspeidergruppe – 25.000kr

  • Legofellesskapet i Randaberg – 15.000kr

  • Mastrafjord skolekorps – 15.000kr