Varmepumpestøtte til bostøttemottakere klar

Varmepumpestøtte til bostøttemottakere klar. Innbyggere som bor i bolig de selv eier og har mottatt bostøtte fra Husbanken i 2021 og 2022 kan søke om støtte til varmepumpe.

Publisert: Publisert:

STAVANGER: Det er kun denne gruppen som kan søke om varmepumpestøtte fra Stavanger kommune i denne omgangen. De som oppfyller kriteriene, kan få inntil 15.000 kroner i støtte til kjøp og montering av varmepumpe.

De som er i målgruppen og allerede har fått støtte til varmepumpe, kan søke om ekstrastøtte på inntil 9000 kroner. Det er kun mottakere av bostøtte i 2021 og 2022 som eier egen bolig som kan søke, ikke leietakere.

De det gjelder vil få tilsendt et brev fra Stavanger kommune om støtteordningen for varmepumpe. Søknadsfristen er 31. mars 2023.