Funn av giftstoffer i urtete

I Mattilsynets overvåking av plantegifter i matvarer i 2021 ble det gjort funn i 13 forskjellige urtete-produkter. For å redusere mulig helserisiko, anbefaler Mattilsynet å begrense inntaket av urtete.

Publisert: Publisert:
Mattilsynet anbefaler å begrense inntaket av urtete.

Mange ugress produserer plantetoksiner (giftstoffer) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Dersom slikt ugress følger med under innhøstingen av matplanter, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten vår.

20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider. Disse kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid.

I 13 av produktene ble det gjort funn. Det var varierende nivåer av pyrrolizidinalkaloider i både ammete (blanding av ulike typer urter), rooiboste, kamillete og peppermyntete. Stoffene har blitt påvist i disse teene over flere år, og også i grønn te.

– For å redusere mulig helserisiko, anbefaler vi å begrense inntaket av denne type teer og variere mellom ulike produkter. Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

– Det finnes ikke en nedre grense for når mulig helserisiko oppstår. I likhet med flere andre land gir vi derfor et generelt råd om å begrense og variere inntaket av urteteer, sier Gran.