Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Biogassanlegget på Finnøy fekk avslag igjen frå Enova