Ønskjer tips om ungdomar som skremmer eldre og filmar det