Vikevåg i dag: For mange harde, grå flater

Link Arkitekturs stedsanalyse av Vikevåg konkluderer med at området har for mange «harde, grå flater». Men det ligg fint til ved sjøen og har store muligheter.

Vikevåg sentrum i dag.
Publisert: Publisert:
Vikevåg sentrum mot Coop Extra.

RENNESØY: «Planområdet består av mye harde, grå flater som ikke innbyr til opphold.

«Kjennes kaldt»

Ettersom kaiarealene er en arv etter fergetrafikken, mangler stedet også intime rom som gjør det attraktivt å oppholde seg i Vikevåg. Stedet er trekkfullt og kjennes kaldt.

Dersom man kan etablere bygninger og plasser som skaper uteoppholdsrom med størrelser som tar hensyn til den menneskelige skalaen, med gode solforhold, skjerming for vær og vind og god utsikt vil flere ønske å oppholde seg i sentrum. Dette vil gi sentrum det livet som er det nødvendige grunnlaget for videre vekst i Vikevåg.


Bussen og bilene på kaien gjør det vanskelig å etablere trygge og sikre oppholdssoner. Stedet oppfattes som uoversiktelig », heiter det mellom anna i rapporten frå Link Arkitektur.

Datering av bygningar i sentrum.

Rapporten konkluderer også med at det er svært viktig å ta vare på bygningar som har vore med på å forma Vikevåg som tettstad. «Dette for å ta vare på stedets historiske identitet som strandsittersted, og for å speile stedets alder og historie», heiter det.

Meieriet bør åpnast opp

Kulturhuset Meieriet blir ofra mykje oppmerksomhet i rapporten og mulighetsstudien frå Link Arkiketur. Bygget blei oppført i 1954 på tomta til det gamle meieriet, og stilen blir omtalt som «norsk regionalisme». Det er ein byggestil som baserer seg på lokale særtrekk framfor internasjonale strøymingar.

Men innvendinga mot bygget er at det framstår for lukka for publikum, og det er ikkje mulig å sjå kva som skjer innanfor byggets fire vegger. Særleg vestsida av bygget verkar lukka og innadvendt, heiter det. Men konklusjonen er likevel at bygget har gode arkitektoniske kvalitetar som det er viktig å ta vare på, og med enkle grep kan bygget åpnast opp.

Coop Extra-bygget, med helsestasjonen i andre etasje, får ikkje så god omtale: «Bygget er utført i betong og har få sammenghengende, estetiske og arkitektoniske kvaliteter. Det ville løfte området og sentrum om fasaden fikk en estetisk oppgradering», heiter det.

Så langt inn kan sjøen koma ved stormflo.

For høg fart i sentrum

Elles ligg kaiområdet i Vikevåg utsett til for stormflo, og kaiområdet kan stå under vatn 3–4 gonger i året, ifølge lokalbefolkninga. Derfor må området hevast, og det må byggjast kantar rundt kaiområda for å halda sjøen borte.

Det blir også påpeika at fartgrensa i Vikevåg sentrum er 50 kilometer i timen, noko som er alt for høg fart og ikkje sentrumsvenleg. Sjølv om bilen er viktig for å utvikla sentrum, så lagar både trafikken og parkeringsplassane utrygge forhold på sentrumskaien, heiter det.