I tillegg vil det nye klubbhuset på Leikvoll også,med umiddelbar verknad, vera stengt.,

Dette skuldast dei nye og innskjerpa smittevernstiltaka som Stavanger kommune ,saman med nabokommunane Sandnes,Sola og Randaberg, i dag har vedteke.(Sjå eiga sak)