HJELMELAND: Det er stort behov for fleire sjukepleiarar i Ryfylke, og Universitetet i Stavanger arrangerer derfor for første gang ei desentralisert sjukepleiarutdanning i Ryfylke.

Tilbudet gjeld kommunane Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og «øvrige». Øvrige betyr i denne samanheng innbyggjarar i Sandnes og Stavanger som høyrer til i Ryfylke.

Marie Undheim, prosjektleiar ved UiS er svært godt nøgd med søkninga til studiet.

-Me har fyllt opp alle studieplassane, det er flott, seier ho.

-Blir dette eit årvisst tilbud?

-Det er eit forsøksprosjekt i denne omgang, for å utvikla ein studiemodell som me om ynskjeleg kan bruka også andre stader, seier Undheim.

Tysdag blir starten på studiet markert på Hjelmeland hotell med prominente gjester til stades.