Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Vedtok at denne butikken kan få selja øl utan betening – så stoppa det opp i byråkratiet