Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Mann fekk brannskade under arbeid i driftsbygning